The New Classic

The polyester dinghy 12p is now available on the Dutch, German and Belgium market and can be ordered.DE NEW CLASSIC


De 12 voets bijboot, in Nederland bekend als Twaalfvoetsjol, werd in 1913 ontworpen door George Cockshott als een veelzijdige bijboot voor jachten om te zeilen, te roeien, te racen, de bemanning aan wal te brengen, om plezier te geven aan zeilers van alle leeftijden.

Deze multifunctionele eigenschappen zijn nu nog steeds actueel. Momenteel zijn er meer dan 1000 jollen waarmee wedstrijd gezeild wordt. De meeste van hen zeilen in Italië, waar naast de houten versie ook een meer moderne polyester versie met succes ontwikkeld werd.


Deze polyester jol is nu beschikbaar op de Nederlandse, Duitse en Belgische markt als: DE NEW CLASSIC en kan besteld worden vanaf april 2012.


De Italiaanse twaalfvoetsjol klasse organisatie (AICD). De ontwikkeling van de polyester jol in Italië is volgens strikte klasse regels van de AICD. Elke romp heeft een tonnage certificering. Dit maakt dat polyester en houten jollen als gelijkwaardig in Italië aan wedstrijden kunnen deelnemen.

 

(c) Papernew.comTHE NEW CLASSIC


The Dinghy 12p, in Holland well known as Twaalfvoetsjol, was designed in 1913 by George Cockshott as a multi-purpose dinghy to yachts to sail, to row, to race, to bring the crew ashore,  give fun to sailors of all ages.


These multi purpose qualities prove to be still valid nowadays. Presently there are more than 1000 of them racing the world. Most of them in Italy, where besides the wooden version also a more modern polyester version has successfully been developed.


This polyester dinghy, is now available on the Dutch, German and Belgium market as: THE NEW CLASSIC and can be ordered from April 2012 onwards.


Associazione Italiana Classe Dinghy 12p (AICD). The development of the polyester dinghy in Italy is according to strict class rules of the AICD. Each hull has the tonnage certification. This makes polyester and wooden dinghies compatible to meet each other on the racing track.